Ansatte

Disse jobber for deg i Asker menighet:

grete

  Daglig leder
 Grete Ellingsen Aaby
  Tlf. 66 76 57 01

  ga653@kirken.no

  Etter omorganisering av Askerkirken er 50 % av stillingen (fra 1. mars 2016) knyttet til prosjektoppgaver for fellesskapet i Askerkirken etter avtale med kirkesjefen. 

 http://asker.inbusinessclients.no/Bilder/953/tumbdir/Tor%20%C3%98ystein%20(2).jpg

  Sokneprest

 Tor Øystein Vaaland
  Tlf. 66 76 57 03
  tv339@kirken.no

 

  Sekretær
 Bente Roestad
  Tlf. 66 76 57 00 
  asker.menighet.asker@.kirken.no

  Regnskapsfører (kontor fellesrådet)
 Siri Hedemark Bakke
  Tlf. 66 75 20 27
  sb724@kirken.no

 

 

 

 Menighetspedagog - ansvar for konfirmanter, ungdom og ledertrening

 Liv-Iren Westnes

 Tlf. 66 76 57 09

 lw625@kirken.no

 

 

 

 Kirketjener/vaktmester

 Anders Bakke

 ab324@kirken.no

  

Kirketjenervikar/sekretærvikar

Kristin Gjerløw

 

 

   

 Kantor

 Ingvild Køhn Malmbekk

 Tlf. 66 76 57 02 

 im539@kirken.no

 

  

  Diakon

 Inga Mari Ramsfjell-Kind

  Tlf. 66 76 57 05 

  ir225@kirken.no 

  Kapellan
 Karoline Astrup

  Tlf. 66 76 57 04

  ka784@kirken.no 

 

 

Menighetspedagog - trosopplæring 

Bodil Kvangarsnes

Tlf 66 76 57 06

bk822@kirken.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter