Kirkeskyss

Trenger du skyss til søndagens gudstjenester i Asker kirke? Det kan vi hjelpe deg med!

Du kan ringe telefonnummeret som blir annonsert i gudstjenestelistene i Budstikka og Vårt Land. Der får du kontakt med sjåføren. Du må ringe senest klokken 09.30 søndag morgen.

Ansvarlig for tjenesten er Diakoniutvalget i Asker menighet

Oversikt over gudstjenestene i Asker kirke finner du i aktivitetslisten til venstre.

Innhold Planlegge Aktiviteter