Bryllup

Går dere med gifteplaner? Ønsker du å gifte deg i Asker kirke?

Vi har normalt vielser i Asker kirke lørdager, kl 13.00, 14.30 og 16.00, med mindre det er planlagt andre arrangementer i kirken den aktuelle lørdagen.

Bestillingene av vielser mottas tidligst fra 1. mars året før vielsen skal finne sted (eller første virkedag etter 1. mars hvis denne datoen faller på en helgedag). Bestillingene skjer ved personlig fremmøte på menighetskontoret på Askertun, Kirkelia 3, på telefon 66 76 57 00 eller på e-post (asker.sentralbord@kirken.no). Åpningstiden for menighetskontoret er hverdager kl 10-14. 

1. mars tar vi imot bestillinger allerede fra kl 9.00. Eventuelle henvendelser om vielser denne dagen på telefon eller e-post vil bli besvart etter at de fremmøtte har fått foretatt sin reservasjon.  

 

 
Planlegge vielsen

Huskeliste

Viktige skjema
Asker kirke er en populær kirke for vigsler.
Se her for mer informasjon om kirken..

Innhold Planlegge Aktiviteter