Smågruppene

Et nært kristent fellesskap. Kanskje noe for deg?

 

Føler du at du ikke blir sett? Har du behov for å ha noen å snakke med, å be sammen med og noen det er naturlig å dele gleder og sorger med? Synes du at det er  vanskelig å få kontakt med andre i kirken eller ved kirkekaffen?

Med andre ord; ønsker du et nærmere fellesskap med andre kristne? Da kan en mindre gruppe, som for eksempel en Bibelgruppe, en husgruppe, en nabogruppe eller rett og slett en samtalegruppe være noe for deg.

Det er dette vi i  Asker menighet kaller smågrupper – med fra 5 - 6 og opp til 18 – 2o medlemmer. Det er for tiden 14 slike registrerte grupper i menigheten. Gruppene har forskjellig alderssammensetning og de fleste er både for kvinner og menn. Det er varierende hvor ofte gruppene kommer sammen.

Gruppene møtes i hjemmene og hver gruppe har en kontaktperson, som ofte også er gruppens leder. Hvis det føles vanskelig å bli med i en etablert gruppe, så kan du få hjelp til å danne en ny gruppe sammen med andre som er i samme situasjon.

Ønsker du flere opplysninger; kontakt diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind tlf 66 76 57 10.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter