Prosjektet menighetutvikling i folkekirken (MUV)


Asker menighet ble i høst med i et menighetsutviklingsprosjekt (MUV) i regi av det Teologiske menighetsfakultetet (MF). Dette er et prosjekt som skal gå over en tre års periode, hvor vi skal jobbe målrettet for å sette menigheten i bedre stand til det den er kalt å være og det den er kalt til å gjøre.

Inkluderende felleskap og godt samarbeid er noen av nøkkelordene for prosjektet. Hva vil det si å være menighet? Hva skal en menighet gjøre? Hva er dine drømmer og tanker om menigheten? Hvordan skal vi se helheten når vi får mange reformer og planer om ulike deler av menigheten? Spørsmålene har styringsgruppen bestående av leder Vibeke Bøe, Grete Ellingsen Aaby, Svein Helge Skaare, Marit Skaar Skogesal, Erik Haugen og Lise Ødegaard gått igjennom.

Det vil i tiden fremover ligge spørreskjemaer på Askertun som vi ønsker at folk skal besvare. Dette er for at vi ønsker å få svar på hva dere ønsker at menigheten skal være, hvordan ønsker dere å bli møtt og møte andre i menigheten og hva dere ønsker at menigheten skal være i fremtiden. Det vil også bli utført noen enkeltintervjuer underveis. Vi har også startet arbeidet med å lage en tidslinje hvor man kan henge opp lapper om hva man synes har vært positivt med Asker kirke frem til i dag, slik at vi kan jobbe videre med det positive som allerede finnes i våres menighet.

Vi ser frem til å samarbeide med dere alle sammen for å finne ut i hvilken retning Asker kirke skal utvikle seg.

Mvh Styringsgruppen

 

Statusrapport vår 2014 kan du lese her.

Rappporten fra lesegruppen etter spørreundersøkelsen kan du se her.

Presentasjon på årsmøtet 2015 - "MUV - fra prosjekt til drift" kan du se her.

Sluttrapporten kan du lese her.

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter