Vi trenger flere faste givere

Asker menighet trenger å samle inn kr 500.000 hvert år  

 

Trodde du at kirken vår er fullfinansiert med offentlige midler? Slik er det dessverre ikke. Asker menighet må i år samle inn bortimot kr 500.000 for å dekke kostnadene til vårt omfattende arbeid for barn og unge og eldre. Disse midlene skal blant annet dekke lønn til diakon, samt utgifter til aktiviteter som ikke dekkes av offentlige midler. Det meste av pengene samles inn i ofringer og faste bidrag, som f. eks. givertjenesten. I tillegg bidrar det årlige Novembermarkedet med drøyt kr 100 000.

 

Asker menighet trenger nå flere faste givere. Å være fast giver innebærer at du forplikter deg til et fast beløp pr måned, kvartal, halvår eller år – størrelsen bestemmer du selv. Det er mulig å binde gaven til ett av de aktuelle formålene; barnearbeidet, ungdomsarbeidet eller det diakonale arbeidet.

 

Vi gjør oppmerksom på at det gis skattefradrag for gaver mellom kr 500 og  kr 25.000 pr år. Menigheten sørger for innberetning til skattemyndighetene forutsatt at du oppgir ditt fødselsnummer.

 

Har du lyst og mulighet til å være med? Da kan du ta kontakt med menighetskontoret på telefon 66 76 57 00 eller på e-post asker.menighet.asker@kirken.no. Vi trenger opplysninger om navn, adresse, telefon og fødselsnummer, hvor ofte du vil gi (hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller en gang pr år) og gavebeløpet pr gang, samt om du vil binde gaven til ett av de ovennevnte formålene. Ønsker du å gi en enkelt gave, så er Asker menighets kontonummer 1620 30 33110.

 

Din gave er svært velkommen, stor eller liten. Vi håper derfor at du tar utfordringen

Innhold Planlegge Aktiviteter