Det myldrer!

31.01.17


Det myldrer i barne- og ungdomsarbeidet vårt!

Vi gleder oss over en stor økning i antall medlemmer nå i oppstarten av barne- og ungdomsaktivitetene på Askertun. Første øvelsen med Knøttene telte vi 33 barn, og det er nesten dobbelt så mange som vi var i hele høst. Menighetspedagog Bodil er musikalsk leder for både Knøttene og Tempo denne våren. Snoopyklubben drives fortsatt av ildsjeler blant foreldrene. 

I tillegg har hele 20 konfirmanter meldt seg som tensingkonfirmanter, noe som har ført til at antall medlemmer i Tensingkoret er doblet. Etter en lang periode uten tensingband har vi også endelig begynt å få på plass et nytt band. Tensingøvelsene på mandager etterfølges av ungdomsklubben ChurChill, som startet opp i høst. Menighetspedagogene våre, Bodil og Liv-Iren, er med ungdommene på mandager, sammen med ungdomsledere. 

På toppen av det hele kunne vi glede oss over å bli presentert for årets konfirmanter (85 er påmeldt!) på gudstjenesten i Asker kirke 22. januar. De bidro i gudstjeneste med flott korsang og det var hyggelig å se alle foreldrene, og øvrig familie, som deltok sammen med sine konfirmanter i gudstjenesten. Konfirmantene hadde bak seg en fin konfirmantfestival, med kveldssamling fredag og samling store deler av lørdagen. Der var det rom for både lek og alvor på Askertun og til rolige stunder i kirken. En flott konfirmantgjeng, som ansvarlig for konfirmantarbeidet, menighetspedagog Liv-Iren og kapellan Karoline, ser frem til å bli bedre kjent med gjennom vårens samlinger og konfirmantleir i august. 

 

 

 

                       


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
31.01.17  Det myldrer!
Innhold Planlegge Aktiviteter