Hva skjer?

Asker kommune innvilget i desember 2015 10 millioner kroner til rehabilitering av Askertun. Hovedfokus er teknisk oppgradering av bygget (elektrisk anlegg, ventilasjon, vvs og kjøkken), samt arbeide med å finne løsninger for å dele bygget inn i soner, for å skjerme de ulike aktivitetene fra hverandre og på den måten gi rom for at flere aktiviteter, med ulike behov, kan bruke huset samtidig.

Prosjektgruppen i Asker kommune ledet av Ingunn Ramsfjell, hvor daglig leder i Asker menighet og driftsjef i fellesrådet er med, har hatt jevnlige møter siden høsten 2016, for å arbeide frem løsninger og tegninger, samt kostnadsoverslag for den tekniske oppgraderingen. Staben og menighetsrådet har vært orientert og involvert.

I tegningene det arbeides ut fra, er kontorene samlet i en egen fløy nede, der hvor det er kontorer i dag og møterom (undervisningsrommet). Oppe blir salen og peisestua mye som i dag. De ansattes pauserom, samt kontor innenfor gjøres om til et stort møterom. Daglig leders kontor består som et mindre møterom og det siste kontoret (kantors kontor i dag) innlemmes i gangen, så vi får et myldreområde der. Kjøkkenet er planlagt med en noen annen inndeling og med en serveringsluke ut mot gangen. Det som har vært menighetskontor, samt dagens HC toalett og oppbevaring for renhold, blir nye toaletter og garderobe. Det vil bli lagt inn heis mellom underetasjen og 1. etasje.

Planen har vært å komme i gang med rehabiliteringen i august 2017, men dato for oppstart er fortsatt usikker og avhengig av flere detaljer i prosjekteringen av de tekniske installasjonene. Asker menighet og staben må i sin planlegging likevel ta høyde for at vi må ut av Askertun før 1. august. Menighetens aktiviteter må, så langt det er praktisk mulig, foregår i Kirken og Barnas katedral. Det er også mulig å bruke kapellet noe, samt møterommet i fellesrådsbygget til noen møter (der det lar seg passe inn i forhold til de møtene som allerede er der i dag). Menighetskontoret vil fortsatt være i fellesrådsbygget og det arbeides for å finne kontorløsninger for de ansatte i nærområdet. 

Oppdatering følger så snart vi har noe nytt å melde.

Grete Ellingsen Aaby, daglig leder.

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter